Naš Odjel razvoja poslovanja nudi cjelokupnu uslugu od praćenja postupaka do pripreme i provedbe postupka javne nabave, uključujući pripremu dokumentacije za nadmetanje, izradu kriterija za ocjenu komparativne vrijednosti ponuda, komunikacije u procesu  pripreme ponuda do evaluacije prispjelih ponuda, te priprema ponuda  za javne naručitelje i neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

  • praćenje javne nabave
  • priprema ponuda sukladno ZJN
  • analiza tržišta
  • izrada natječajnih dokumentacija i dokumentacija o nabavi sukladno ZJN
  • priprema i provedba postupaka javne nabave