EPTISA ADRIA d.o.o. dio je međunarodne grupacije EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., specijalizirane za pružanje konzultantskih usluga poput izrade projektne studijske dokumentacije, upravljanja projektima i stručnog nadzora gradnje iz područja vodnokomunalne infrastrukture, zaštite okoliša, prometa, gospodarenja otpadom, energetike i gospodarskog, društvenog i prostornog razvoja. EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. je osnovana 1956. godine u Španjolskoj, a od svog osnutka uspješno je dovršila više od 150 EU projekata  u zemljama jugoistočne Europe, te više od 200 projekata širom svijeta, financiranih od strane različitih međunarodnih financijskih institucija, poput Svjetske banke, EU ISPA, PHARE, CARDS i IPA, EBRD i EIB.

EPTISA ADRIA d.o.o. osnovana je u ožujku 2012. godine, te od svog osnutka u potpunosti preuzima poslovanje grupacije u Hrvatskoj. Ključne kompetencije EPTISA ADRIA d.o.o. kao tvrtke kćeri leži u svim navedenim područjima kojima se Eptisa bavi, polažući posebnu pažnju na razvijanje novih usluga na tržištu kao i proširivanje djelovanja na dodatna područja kao što su gospodarstvo i konkurentnost, razvoj regija, ruralni razvoj, urbani razvoj, prostorni razvoj, zdravstvo, energetika i vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom, zaštita okoliša, promet i mobilnost, socijalna politika i obrazovanje, javne politike i upravljanje. Kontinuirano usavršavanje i inovativnost usluga rezultirali su godišnjim rastom prihoda od 9,28%.

Već osam godina EPTISA ADRIA d.o.o. kontinuirano provodi projekte financirane pretežno sredstvima EU, EBRD-a, Svjetske banke i ostalih bilateralnih izvora financiranja usmjerene na usluge stručnog nadzora gradnje i upravljanja infrastrukturnim projektima, jačanja kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU, izrade strateških dokumenata i pružanja podrške u upravljanju programima financiranima sredstvima fondova EU.

Kako se na tržištu ukazala potreba za osmišljavanjem i pružanje podrške javnim i privatnim naručiteljima u području korištenja sredstava EU fondova i budućih financijskih instrumenata, EPTISA ADRIA d.o.o. je proširila svoje usluge i usmjerila se na pružanje usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika kao i jedinica regionalne i lokalne samouprave te korištenju državnih potpora, tržišnom natjecanju, istraživanju i upravljanju.