KOMPLETNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE ČVOR DONJA ZDENČINA (A1) – MOST NA KUPI KOD LASINJE, FAZE 1., 3., 4. I 6.

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Nacionalno financiranje – proračunska sredstva
VRIJEDNOST UGOVORA: 2.067.850,00 kn
KLIJENT: HRVATSKE CESTE d.o.o.


USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM, REKONSTRUKCIJOM I SANACIJOM SUSTAVA ODVODNJE TE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
VRIJEDNOST UGOVORA: 3.177.000,00 kn
KLIJENT: IVKOM-VODE d.o.o.


PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKE POMOĆI UPRAVLJANJA PROJEKTOM CGO LUČINO RAZDOLJE

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
VRIJEDNOST UGOVORA: 5.872.500,00 HRK
KLIJENT: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.


USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SEMELJCI

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
VRIJEDNOST UGOVORA: 4.278.000,00
KLIJENT: ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.


USLUGE NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
VRIJEDNOST UGOVORA: 7.516.300,00 HRK
KLIJENT: VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar


KOMPLETNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ISTOČNE OBILAZNICE NOVOG MAROFA DULJINE 4,5 KM

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Nacionalno financiranje – proračunska sredstva
VRIJEDNOST UGOVORA: 4.328.574,00 HRK
KLIJENT: HRVATSKE CESTE d.o.o.


USLUGE NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA “IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA SLATINA”

RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
VRIJEDNOST UGOVORA: 4.879.656,00 HRK
KLIJENT: KOMRAD d.o.o.


USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PROJEKTU “REKONSTRUKCIJA PROMETNIH POVRŠINA I KOLOSIJEKA NA PODRUČJU TERETNE LUKE – BAZEN RIJEKA”

Razdoblje provedbe: 2020. –  tijeku
Izvor financiranja: Instrument za povezivanje Europe (Connecting European Facility)
Vrijednost ugovora: 6.550.000,00 HRK
Klijent: LUKA RIJEKA d.d.


KOMPLETNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BRZE CESTE KROZ KARLOVAC, SPLITSKI PRAVAC DIONICA: MOSTANJE – VUKMANIČKI CEROVAC OD KM 1+700 DO KM 7+876,50

Razdoblje provedbe: 2020. –  tijeku
Izvor financiranja: Nacionalno financiranje – proračunska sredstva
Vrijednost ugovora: 5.292.992,00 HRK
Klijent: HRVATSKE CESTE d.o.o.


IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

Razdoblje provedbe: 2019 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 19.174.325,50 HRK
Klijent: Zagorski vodovod d.o.o.


USLUGE NADZORA ZA PROJEKT: RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Razdoblje provedbe: 2019 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 3.342.875,00 HRK
Klijent: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.


USLUGE STRUČNOG NADZORA GRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Razdoblje provedbe: 2019 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 10.077.050,00 HRK
Klijent: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.


POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC

Razdoblje provedbe: 2019 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 1.693.822,00 HRK
Klijent: VODE LIPIK d.o.o.


POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA – NADZOR RADOVA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE

Razdoblje provedbe: 2020 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 23.700.999,28 HRK
Klijent: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.


POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA – NADZOR NAD PROJEKTIRANJEM I IZGRADNJOM UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA RIJEKA

Razdoblje provedbe: 2020 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 21.980.000,00 HRK
Klijent: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.


„POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ĐAKOVO“ – NADZOR RADOVA

Razdoblje provedbe: 2016 – u tijeku
Izvor financiranja: EU- Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 5.869.799,00 HRK
Klijent: Đakovački vodovod d.o.o.


USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA OBNOVI DIONICE ŽELJEZNIČKE PRUGE KOPRIVNICA – VIROVITICA, PODDIONICA VIROVITICA (isklj.) – PITOMAČA (uklj.)

Razdoblje provedebe: 2020 – u tijeku
Izvor financiranja: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Vrijednost ugovora: 3.935.710,00 HRK
Klijent: HŽ Infrastruktura d.o.o.


USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM PROJEKTA „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN“

Razdoblje provedbe: 2017 – u tijeku
Izvor financiranja: EU- Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 21.849.959,94 HRK
Klijent: Varkom d.d.


USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE JASTREBARSKO“

Razdoblje provedbe: 2017 – u tijeku
Izvor financiranja: EU- Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 2.708.900,00 HRK
Klijent: Vode Jastrebarsko d.o.o.


IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI – UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Razdoblje provedbe: 2019 – u tijeku
Izvor financiranja: EU- Operativni program Konkurentnost i koheziju 2014-2020
Vrijednost ugovora: 4.443.035,50 HRK
Klijent: Vodovod imotske krajine d.o.o.


USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA

Razdoblje provedbe: 2015 – u tijeku
Izvor financiranja: EU – Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013.
Vrijednost ugovora: 4.987.500,00 HRK
Klijent: VIRKOM d.o.o.


UGOVOR O STRUČNOM NADZORU – GRUPA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI; GRUPA 2. STROJARSKI RADOVI I GRUPA 3. ELEKTRORADOVI

Izvor financiranja: Grad Zagreb
Vrijednost ugovora: 350.422,50 HRK
Klijent: Gradska plinara Zagreb d.o.o.