EPTISA ADRIA ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga stručnog nadzora gradnje iz područja vodnokomunalne infrastrukture, prometa i gospodarenja otpadom, u skladu sa zakonskim regulativama i pravilima struke.

Usluga nadzora nad građenjem uključuje:

  • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
  • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
  • Praćenje napretka građevinskih radova
  • Prihvaćanje izvedenih radova
  • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
  • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
  • Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
  • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme