Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Razdoblje provedbe: 05/2016 – 12/2017
Izvor financiranja: EU-IPA
Vrijednost ugovora: 770,000 EUR
Klijent: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


Usluge nadzora za projekt „Županijski centar za gospodarenjem otpadom Marišćina u Primorskoj-goranskoj županiji

Razdoblje provedbe: 2012 – 2019
Izvor financiranja: EU-IPA
Vrijednost ugovora: 1.922.600,00 EUR
Klijent: EKOPLUS d.o.o.


Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom kanalizacijskog sustava s postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda za Sisak

Razdoblje provedbe: 2013 – 2019
Izvor financiranja: EU-IPA
Vrijednost ugovora: 1.928.625 EUR
Klijent: Sisački vodovod d.o.o.


Usluge nadzora nad provođenjem Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“

Razdoblje provedbe: 2014 – 2018
Izvor financiranja: EU – Operativni program „Zaštita okoliša“  2007.-2013.
Vrijednost ugovora: 6,465,169.21 HRK
Klijent: Međimurske vode d.o.o.


Sisak II – Priprema i izrada projekta, tehnička podrška javnoj nabavi i nadzor nad izvršenjem ugovora

Razdoblje provedbe: 2016 – 2018
Izvor financiranja: EBRD-European Bank for Reconstruction and Development
Vrijednost ugovora: 250.000,00 EUR
Klijent: Sisački vodovod d.o.o.


Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Slavonski Brod

Razdoblje provedbe: 2010 – 2015
Izvor financiranja: EU – IPA
Vrijednost ugovora: 1.499.560,00 EUR
Klijent: Hrvatske vode d.o.o.


Flood Risk Management Plan for the Sava River Basin

Razdoblje provedbe: 2017 – 2018
Izvor financiranja: Svjetska banka
Vrijednost ugovora: 331,108 EUR
Klijent: Međunarodna komisija za sliv rijeke Save


Technical Assistance in Establishment of a Flood Forecasting and Warning System in the Sava River Basin

Razdoblje provedbe: 2016 – 2018
Izvor financiranja: WBIF
Vrijednost ugovora: 1,264,337 EUR
Klijent: Svjetska banka, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save


Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom IPA/SF

Razdoblje provedbe: 2013 – 2016
Izvor financiranja: EU – IPA
Vrijednost ugovora: 9.509.740,00 HRK
Klijent: SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije