POLITIKA PRIVATNOSTI DRUŠTVA EPTISA ADRIA d.o.o.

Cilj ove Politike privatnosti je pružiti Vam informacije o tome kako društvo EPTISA ADRIA d.o.o. („Eptisa“, „mi“, „nas“, „naš“) prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke.

Ova Politika privatnosti objašnjava kako i za koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke ćemo obrađivati samo u skladu s ovom Politikom privatnosti te primjenjivom pravu koji smo dužni poštovati, a što se posebice odnosi na Opću uredbu o zaštiti podataka EU (EU 2016/679) (dalje: „GDPR“) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) koje dopunjuju GDPR te bilo kakve izmjene navedenih propisa.

Ova Politika privatnosti se ne odnosi na radnike Eptise, već su informacije o obradi osobnih podataka radnika sadržana u posebnom dokumentu.

1. Tko smo mi?

Društvo koje je odgovorno za obradu Vaših osobnih podataka je:

EPTISA ADRIA d.o.o.
Rapska ulica 4
10000 Zagreb
OIB: 28457369235
koje zastupa gosp. Josip Ćorić, direktor
adria@eptisa.com

Uvijek možete kontaktirati Eptisu s upitom ili primjedbom kako obrađujemo Vaše osobne podatke.

2. OD KUDA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke dobili smo iz sljedećih izvora:

 • popunjavanjem kontakt obrasca
 • popunjavanjem obrasca za otvorenu prijavu na posao
3. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJE, ZA KOJE SVRHE I SUKLADNO KOJOJ PRAVNOJ OSNOVI?
a. Kandidati za zapošljavanje

Eptisa prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prilikom provođenja procesa zapošljavanja, a koje je primilo izravno od Vas putem otvorene molbe za zapošljavanje, molbe za zapošljavanje na otvoreni natječaj osobno i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem emaila i/Ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).

Podaci koje obrađujemo u tome slučaju uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće podatke:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj telefona, e-mail, mobitel, adresa (ulica, grad, poštanski broj);
 • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba.
 • Ostali podaci koje nam navedete u molbi i životopisu i ostaloj popratnoj dokumentaciji (npr. vještine i osobni interesi, vozačka dozvola, fotografija i sl.).

Eptisa načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali moguće je da kandidat u prijavi za posao i/ili otvorenoj molbi dostavi podatak o zdravstvenom i/ili socijalnom statusu. U tom slučaju pravna osnova za obradu tih podataka je kandidatovo objavljivanje tih podataka.

Vaše podatke možemo u sljedeće svrhe:

 • potencijalnog zapošljavanja u Eptisi.

Vaše osobne podatke Eptisa obrađuje radi provjere i utvrđivanja kvalifikacija za zapošljavanje, evaluacije kandidata te komuniciranje u tijeku procesa zapošljavanja. U slučaju kada osobne podatke obrađujemo na temelju otvorene molbe i slanjem prijave obrađujemo kako bismo poduzeli radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

 • Stvaranje baze kandidata i/ili kontaktiranje kandidata za potencijalno buduće zaposlenje kandidata u Eptisi.

Eptisa može od kandidata tražiti privolu za obradu osobnih podataka (primjerice u svrhu obrade osobnih podataka nakon proteka natječaja radi čuvanja podataka kandidata u bazi podataka Društva) u kojem slučaju se takva obrada temelji na privoli kandidata.

b. Posjetitelji internet stranica Eptise

Prilikom posjeta internet stranici Eptise www.eptisa-adria.hr Eptisa koristi određene tehnologije koje automatski prikupljaju određene informacije vezane za način na koji korisnik koristi našu stranicu, poput IP adrese ili neke druge jedinstvene šifre uređaja (računala, mobitela ili nekog drugog uređaja) koje Vam služe za pretraživanje Internetske stranice, tehničke podatke koje možda uključuju URL iz kojeg potječe korisnik, podatke o pregledniku, jezik. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno zadržavamo anonimnost svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.

Pitanje obrade osobnih podataka putem kolačića možete pronaći u Politici kolačića te ondje možete dobiti informacije o eventualnoj obradi osobnih podataka putem kolačića te prilagoditi kolačiće koji će se koristiti na internet stranici.

Na Internet stranici Eptise www.eptisa-adria.hr postoji kontakt obrazac putem kojega se možete obratiti Eptisi. U slučaju da popunite takav obrazac Vaše osobne podatke koji su u njemu navedeni obrađivat ćemo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev.

4. KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Eptisa će čuvati Vaše osobne podatke dokle god to zahtijevaju poslovne svrhe radi kojih su podaci prikupljeni.

Osobne podatke kandidata s kojima nije zasnovan radni odnos izbrisat ćemo u roku od 6 mjeseci od završetka natječaja ili datuma kada je kandidat obaviješten o rezultatima natječaja. Uz privolu kandidata, Eptisa čuva osobne podatke do povlačenja Vaše privole. Ako ne povučete privolu, Vaše osobne podatke ćemo brisati nakon proteka 5 godina od prikupljanja. Ako bi kandidatu bilo ponuđeno i kandidat prihvati zaposlenje u Eptisi, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku.

Snimke dobivene putem video nadzora poslovna su tajna i pohranjuju se najviše 30 dana, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Podaci koji se odnose na suradnju s dobavljačima i poslovnim suradnicima čuvaju se kroz čitavo vrijeme u kojem postoji poslovni odnos Eptise i dobavljača. Nakon prestanka poslovnog odnosa osobni podaci koji su pribavljeni u odnos s dobavljačem će se čuvati u daljnjem periodu od tri godine od prestanka odnosa.

5. S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s:

 • EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES S.A.;
 • drugim Eptisa subjektima (npr. povezanim društvom Eptise u drugoj državi)
 • dobavljačima ili trgovcima koji pomažu Eptisi (npr. konzultantima, pružateljima IT usluga, financijskim institucijama, odvjetničkim uredima;
 • javnim tijelima, kada je dopušteno ili zahtijevano pravom.

U mjeri u kojoj su dobavljači ili trgovci angažirani za obradu osobnih podataka u naše ime, te treće strane su obrađivači podataka. Ugovorni aranžmani uspostavljaju se kako bi se osiguralo da takvi obrađivači podataka smiju obrađivati osobne podatke samo u skladu s našim uputama i za naše svrhe te kako bismo zahtijevali od takvih obrađivača podataka da uspostave odgovarajuće organizacijske i tehničke sigurnosne mjere.

6. KADA PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE IZVAN EU/EGP-A?

Za svrhe navedene u Članku 3., možda ćemo morati prenositi Vaše osobne podatke u države izvan Europskog Gospodarskog Prostora (EGP). Razina zaštite osobnih podataka u određenim državama izvan EGPa ne odgovara razini osobnih podataka koja se trenutačno primjenjuje i provodi u EGP. Slijedom toga koristimo sljedeće zaštitne mehanizme, propisane zakonom, kako bismo zaštiti Vaše osobne podatke u slučaju takvog prijenosa:

 • prijenos se izvršava u državu za koju Europska komisija smatra da pruža odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka;
 • korištenjem Standardnih Ugovorne Klauzule za prijenos Osobnih Podataka u Treće Države, Možete dobiti primjerak Klauzula, putem kontakta navedenog u članku 1.
7. KOJA SU VAŠA PRAVA?

Imate više prava u vezi s našom obradom Vaših podataka, uključujući pravo na:

 • dobivanje sažetka o tome koje Vaše osobne podatke imamo;
 • dobivanje preslike Vaših osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu;
 • nadopunu ili ispravljanje Vaših osobnih podataka;
 • traženje brisanja ili uništenja Vaših osobnih podataka;
 • traženje prestanka našeg obrađivanja Vaših osobnih podataka;
 • protiviti se našoj obradi Vaših osobnih podataka;
 • U slučaju da ste nam dali dopuštenje za obradu Vaših osobnih podatka možete povući Vašu privolu u bilo koje vrijeme. Povlačenje Vaše privola neće utjecati na zakonitost obrade izvršene prije povlačenja privole;
 • Možete predati prigovor u odnosu na način na koji obrađujemo osobne podatke Nadzornom Tijelu. U Hrvatskoj nadležno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Trebali biste biti svjesni da vaša prava mogu biti podložna uvjetima ili ograničenjima, što znači da nećete uvijek moći ostvariti sva svoja prava. Navedeno ovisi o specifičnim okolnostima u vezi s aktivnostima obrade. Koristite podatke za kontakt navedene u članku 1. ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s tim pravima.