USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM PROJEKTA „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Međimurske vode d.o.o
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2014 – 2018
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program „Zaštita okoliša“  2007.-2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 36.278.222,57 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 858.075,41 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 815.171,64 €

Opis Projekta

Usluge nadzora nad provođenjem Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec”” obuhvaćale su usluge stručnog građevinskog, strojarskog, tehnološkog, elektro i drugog nadzora u smislu Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, te važećih zakonskih akata i usluge upravljanja projektom i nadzora. Usluge nadzora izvršavale su se nad:

  • Rekonstrukcijom i modernizacijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda što je uključivalo nadogradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Čakovca na III. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 75.000 ES.
  • Izgradnjom nove mreže odvodnje
  • Rekonstrukcijom sanacije postojućeg sustava odvodnje.

Usluge nadzora izvođene su prema Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga) i Uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga), te svim relevantnim važećim zakonskima i propisima.