IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA (170.000 ES) – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022. – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Operativni program konkurentnost i kohezije; Europski strukturni i investicijski fondovi
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 28.323.838,90 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 1.106.510,05 €

Opis Projekta

Usluga se sastoji od nadzora nad projektiranjem i izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno nad provedbom ugovora o građenju “NASTAVAK I DOVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA“ koji obuhvaća projektiranje i izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Osijek, kapaciteta 170.000 ES s III. stupnjem pročišćavanja. Radovi unutar ovog Ugovora sastoje se od: projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna, glavni projekt – izmjena/dopuna, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), ishođenja odobrenja i dozvola, izgradnja Postrojenja, puštanje Postrojenja u pogon, obuke osoblja Naručitelja, provedba pokusnog rada i dokazivanje ispunjavanja funkcionalnih uvjeta postrojenja uključivo provedbu tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u roku određenom ugovorom o građenju.

Ugovor o građenju se sklapa temeljem Uvjeta Ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i inženjerske radove po projektima Izvođača – FIDIC Žuta knjiga, 1999.