POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA: PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 115.963.297,10 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 2.917.247,33 €

Opis Projekta

Projektom se planira izgraditi novi pročišćivač otpadnih voda na Delti, visokog II. stupnja pročišćavanja, s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ES. Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinijet će se zaštiti priobalnog mora i riječkog akvatorija, očuvanju morskih staništa i vrsta te smanjenju onečišćenja i zaštiti zdravlja ljudi. U sklopu ovog projekta vrši se nadzor nad radovima izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje spojnog cjevovoda do postojećeg podmorskog ispusta, izgradnje mosta preko Rječine, izgradnje administrativne zgrade KD VODOVOD I KANALIZACIJA, probnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rušenja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sukladno važećim zakonima, propisima i FIDIC Žutoj knjizi (1999 godina).