NADZOR NAD PROJEKTIRANJEM I IZGRADNJOM KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S POSTROJENJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA SISAK

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Sisački vodovod d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2013 – 2019
IZVOR FINANCIRANJA: EU-IPA
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.705.686,00 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 1.929.100,00 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 1.832.645,00 €

Opis Projekta

Projekt se sastojao od izgradnje/ rekonstrukcije odvodnje otpadnih voda uključujući dva prijelaza ispod rijeke Kupe, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u gradu Sisku. Izgrađene su 4 crpne stanice za odvodnju otpadnih voda, te 3 retencijska bazena. Ukupna dužina kolektora za odvodnju otpadnih voda iznosi 8.600 metara i čine je cijevi promjera od Ø 300 milimetara do 2.000 milimetara. Također izvršen je nadzor nad radovima na sustavu javne odvodnje: izgradnja kolektora ispod rijeke Kupe za odvodnju otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje, radovima na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (III. stupanj pročišćavanja 60.000 ES), te obrade septičkog mulja s područja koja nisu spojena na kanalizacijski sustav.

Usluge nadzora izvođene su prema Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga) i Uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga), te svim relevantnim važećim zakonskima i propisima.