IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA SLATINA – NADZOR NAD PROVEDBOM PROJEKTA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: KOMRAD d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 28.323.838,90 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 647.641,65 €

Opis Projekta

Projekt uključuje izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju 62 kilometra kanalizacijske mreže, izgradnju i rekonstrukciju 12 kilometara vodoopskrbne mreže, izgradnju pripreme za 2.071 kućni priključak na kanalizacijski sustav, izgradnju 4 kišna preljeva te 33 crpne stanice. Također, izgradit će se i nova vodosprema kapaciteta 1000 kubičnih metara te izvesti pripreme za 989 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu. Projekt uključuje i nadzor nad radovima na Izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina kapaciteta 16.000 ES (FIDIC žuta knjiga) i Izgradnji pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina (FIDIC Crvena knjiga). Usluga nadzora obuhvaća građevinski, strojarski, tehnološki i elektro nadzor, sukladno važećim zakonima, propisima i FIDIC Crvenoj i Žutoj knjizi (1999. godina).