STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA GRAD SLAVONSKI BROD

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Hrvatske vode d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2010 – 2015
IZVOR FINANCIRANJA: EU – IPA
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.094.569,00 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 1.499.560,00 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 930.739,39 €

Opis Projekta

Projektom je bila obuhvaćena usluga stručnog nadzora nad unaprjeđenjem vodoopskrbnog sustava grada i okolnih mjesta, što je obuhvaćalo izgradnju novog vodoopskrbnog cjevovoda dužine 7,2 kilometara, zamjenu postojućeg vodoopskrbnog cjevovoda dužine 2,8 kilometara, izgradnju 50 mrežnih čvorišta i novog spremnika zapremnine 2.429,03 kubnih metara kao proširenje postojuće vodospreme. Radovi na kanalizacijskom sustavu su obuhvaćali izgradnju novog sanitarnog i mješovitog kanalizacijskog sustava u Slavonskom Bridu, Općinama Klakar, Gornja Vrba i Podckavlje u dužini od 36,1 kilometar, obnovu glavnih kolektora otpadnih voda u dužini od 700 metara, 7 preljevnih građevina te 8 crpnih stanica za odtpadne vode. Novi biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ima kapacitet 80.000 ES te je III. stupnja pročišćavanja. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključivala je i izgradnju svih pomoćnih objekata.

Usluge nadzora izvođene su prema Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga) i Uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga), te svim relevantnim važećim zakonskima i propisima.