IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Zagorski vodovod d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2019 – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 79.381.511,71 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 2.544.870,33 €

Opis Projekta

Svrha projekta je povećanje stupnja priključenosti stanovništva u aglomeraciji Zabok s 50% na 88%, a u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79%, ostvarivanje 100% pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, povećati učinkovitost i pouzdanost sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode i omogućiti da se kvalitetno održava sustav i smanje rizici od kvarova nabavom opreme za održavanje sustava odvodnje.

Usluge nadzora izvodit će se poštujući obveze Inženjera definirane Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga) i Uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga), te obveze nadzornih inženjera kako je definirano zakonima i propisima.

Usluga nadzora obuhvaća fazu pripreme, građenja i jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine.