KOMPLETNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE ČVOR DONJA ZDENČINA (A1) – MOST NA KUPI KOD LASINJE, FAZE 1., 3., 4. I 6.

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: HRVATSKE CESTE d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.732.526,00 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 274.450,86 €

Opis Projekta

Usluga kompletnog stručnog nadzora u sklopu ovog projekta obuhvaća: stručni nadzor, geodetsk nadzor, formiranje građevne čestice,izradu geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, izrada dopunskih parcelacijskih elaborata, kontrolnih ispitivanja radova i materijala (na gradilištu i u proizvodnim pogonima), zaštite na radu u fazi izvođenja radova nad izvođenjem radova izgradnje državne ceste Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinja, faza 1.,3.,4. i 6. Cijela nova državna cesta duga je 17,6 kilometara.