STRUČNI NADZOR NAD IZMJEŠTANJEM INSTALACIJA, IZGRADNJOM I OPREMANJEM, TE KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU II U SVRHU IZGRADNJE ČVORA TRINAJSTIĆI, AUTOCESTA A7 RUPA – RIJEKA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Hrvatske autoceste d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021 – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.534.541,11 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 108.674,50 €

Opis Projekta

Izgradnja čvora Trinajstići isplanirana je na trasi autoceste A7, između čvorova Matulji i Jurdani, na području Općine Matulji, a važna je je za kvalitetno povezivanje Matulja i okolice s riječkom obilaznicom i mrežom autocesta. Omogućit će spajanje radnih zona na obilaznicu, kao i rasterećenje cestovne mreže i raskrižja u Matuljima, a pridonijet će i gospodarskom razvoju te smanjenju gužvi.

Čvor Trinajstići bit će izgrađen na poziciji na kojoj je završavala riječka zaobilaznica, prije izgradnje dionice od Trinajstića, na području Općine Matulji, do Rupe, odnosno dvjestotinjak metara prije sadašnjeg tunela Jušići, gledano iz smjera Rijeke prema Rupi.

Tijekom trajanja projekta će se izvršiti sljedeće: stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja radova, stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova u skladu s važećim propisima, izrada geodetskog snimka izvedenog stanja za potrebe tehničkog pregleda te davanja izjave o usklađenosti izvedenog stanja sa geodetskim projektom, izrada geodetskog elaborata, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova, kontrolna ispitivanja materijala i radova, te pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za radove tijekom njihova izvođenja.