STRUČNI NADZOR NA IZGRADNJI SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA SA CESTOM DC 403

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Lučka uprava Rijeka
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021- u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.459.486,36 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 88.924,28 €

Opis Projekta

Ovim projektom obrađena je 4. faza izgradnje kontejnerskog terminala „Zagrebačka obala“ koja obuhvaća izgradnju prometnice duljine približno 695 m koja povezuje državnu cestu DC403 sa lučkim područjem istočno od kontejnerskog terminala „Zagrebačka obala“, odnosno istočnim dijelom bazena luke Rijeka.
Nova prometnica koja je predmet glavnog projekta započinje na završetku državne ceste DC403 (odnosno na njenom odvojku za Zagrebačku obalu), prolazi graničnim područjem između kontejnerskog dijela terminala „Zagrebačka obala“ i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu „Zagrebačka obala“, te se na samom kraju povezuje na mrežu internih lučkih prometnica.

Kako bi se omogućila nesmetana prometna komunikacija kontejnerskog terminala s „Terminalom za željeznički intermodalni prijevoz“ koja bi bila neovisna o predmetnoj lučkoj prometnici, predviđena je izgradnja nadvožnjaka u duljini od 40 m od stac. 0+263 do stac 0+303. Kako bi se zadržala visoka iskoristivost prostora u lučkom području, uz bankinu s obje strane prometnice predviđena je izgradnja potpornih zidova.

Stručni nadzor obuhvaća praćenje dinamike izvođenja radova, ovjeru građevinskog dnevnika, kontrolu kvalitete i količine ugrađenog materijala, kontrolu obračuna izvedenih radova, ovjere obračunske i okončane situacije, rješavanje eventualnih izmjena u troškovniku, izradu potrebnih izvješća i praćenje izvršenja ugovora.