REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC525 DIONICE PLETERNICA – BILICE – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: HRVATSKE CESTE d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.130.781,74 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 78.157,14 €

Opis Projekta

Usluga kompletnog stručnog nadzora u sklopu ovog projekta obuhvaća: stručni nadzor, geodetski nadzor, izradu geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja radova i materijala, te zaštite na radu u fazi izvođenja radova, nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC525, dionica Pleternica, naselje Bilice duljine 4,25 kilometara.

Predmetnim se projektom predviđa rekonstrukcija kolnika postojeće državne ceste, izgradnja pješačkih staza, uređenje oborinske odvodnje, sanacija postojećih objekata oborinske odvodnje, zaštite i prelaganja postojećih instalacija, uređenje prometne opreme i signalizacije i hortikulturno uređenje okoliša.