IZRADA SVIH VRSTA IDEJNIH PROJEKATA, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA, TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA SPOJNU CESTU DC60 DO DC1 NA LOKACIJI TURJACI-KUKUZOVAC, DULJINE 5,1 KM

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
KLIJENT: Hrvatske ceste d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022 – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
VRIJEDNOST UGOVORA: 77.377,40 €

Opis Projekta

Cilj ovog projekta je izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste DC 60 do DC 61 na lokaciji Turjaci-Kukuzovac u duljini od 5,1 kilometara. Pod time se podrazumijeva izvođenje pripremnih radova, prikupljanje podataka o trigonometrijskoj, poligonskoj i nivelmanskoj mreži u pojasu buduće trase. Nadalje, projekt podrazumijeva prikupljanje postojećih podataka u okviru istražnih geotehničkih radova, terenske istražne radove, geomehanička, hidrogeološka, geofizička, laboratorijska i ostala terenska ispitivanja i izradu elaborata u svrhu izrade idejnih projekata, izrade mogućih varijantnih rješenja prometnih površina, raskrižja kao i njihovu prezentaciju investitoru. U svrhu ishođenja lokacijske dozvole izradit će se sve vrste idejnih projekata (projekti prometnih površina, projekti odvodnje i vodozaštite, projekti zaštite od buke, projekti instalacija). Po završetku izrade idejnih projekata slijedi provedba upravnog postupka, odnono sudjelovanje u ishođenju lokacijske dozvole, izrada predinvesticijskog troška i izrada BIM modela za idejne projekte.