UGOVOR O STRUČNOM NADZORU – GRUPA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI; GRUPA 2. STROJARSKI RADOVI I GRUPA 3. ELEKTRORADOVI

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Gradska plinara Zagreb d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2017 – 2021
IZVOR FINANCIRANJA: Grad Zagreb
VRIJEDNOST UGOVORA: 39.310,90 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 4.464,80 €

Opis Projekta

Usluga nadzora je obuhvaćala stručni nadzor nad građevinskim, strojarskim i elektro radovima. Predmetni radovi su obuhvaćali izgradnju NT i ST plinovoda na distribucijskom sustavu u sklopu izgradnje prometne infrastrukture, hitne zahvate na NT i ST plinovodima u sklopu rekonstrukcija komunalne infrastrukture, te izgradnju VT plinovoda i područnih regulacijskih stanica (PRS). Stručni nadzor je obuhvaćao organiziranje i koordiniranje potrebnih ispitivanja, pregled atestno tehničke dokumnetacije, sudjelovanje i prisustvovanje tehničkom pregledu objekta, svakodnevni nadzor nad izvođenjem radova, obvezu davanja dnevnih izvještaja, ovjeru i objedinjavanje radnih naloga i ostalih računa za okončanje investicije te druge poslove sukladno važećim zakonima i propisima.