IZGRADNJA CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE KROZ PROJEKT CGO LUČINO RAZDOLJE– USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
KLIJENT: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. –  tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.697.790,17 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 779.414,69 €

Opis Projekta

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju tehničku pomoć u provedbi projekta CGO Lučino razdolje koja obuhvaća uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko-neretvanske županije, upravljanje projektom CGO Lučino razdolje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), a što uključuje upravljanje nad: projektiranjem, nadzorom i građenjem CGO Lučino razdolje, nadzorom i građenjem 6 pretovarnih stanica, nabavom i pri stavljanju u funkciju mobilne opreme, provođenjem pružanja usluga odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti.