KOMPLETNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ISTOČNE OBILAZNICE NOVOG MAROFA DULJINE 4,5 KM

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: HRVATSKE CESTE d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Nacionalno financiranje – proračunska sredstva
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 14.005.561,73 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 574.500,50 €

Opis Projekta

Državna cesta DC 3, koja povezuje granični prijelaz Goričan, Čakovec, Varaždin, Zagreb, Karlovac i Rijeku, duljine 218,4 kilometra, prolazi kroz središte Novog Marofa čime narušava uvjete života u gradu i predstavlja trajno ograničenje za odvijanje prometa te čini jednu od najkritičnijih dionica na tom pravcu. Prolaz kroz središte, s nepovoljnim usponima (6%), bitno narušava uvjete života u mjestu i predstavlja trajno ograničenje za odvijanje prometa. Izgradnjom istočne obilaznice Novog Marofa omogućit će se zamjenska trasa koja će razdvojiti lokalni i gradski promet od tranzitnog. Tlocrtni i vertikalni elementi trase odabrani su u skladu s projektnom brzinom od 80 km/h, a poprečni profil buduće prometnice sastoji se od jednog kolnika s jednom prometnom trakom za svaki smjer.

Usluga obuhvaća stručni i geodetski nadzor, formiranje građevne čestice, izradu geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, izradu dopunskih parcelalacijskih elaborata, kontralna ispitivanja radova i materijala na gradilištu i u proizvodnim pogonima, te zaštitu na radu u fazi izvođenja radova.