JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ZA PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA TE PRIPREMA NACRTA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: POSLOVNO SAVJETOVANJE
KLIJENT: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2016. – 2017.
IZVOR FINANCIRANJA: EU-IPA
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 770.000,00 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 770.000,00 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 770.000,00 €

Opis Projekta

Svrha ovog projekta je bila izrada nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcijskog plana. Projektom se definiralo ranjive sektore te se procjenio utjecaj prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama. Na temelju rezultata projekta će se moći donijeti odluke o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodilo klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju.