REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC 149 – TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ISHOĐENJE AKATA U GRADNJI – IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG, IZVEDBENOG PROJEKTA, TROŠKOVNIKA, KOMPLETNI GEODETSKI RADOVI, ELABORATI I GEOTEHNIČKI ELABORAT

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: PROJEKTIRANJE
KLIJENT: Grad Senj
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022 – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
VRIJEDNOST UGOVORA: 70.800,98 €

Opis Projekta

Cesta Hrmotine je u naravi nerazvrstana cesta NC 149 koja ide od lokalne ceste LC 59009 preko zaselaka Rončević Dolac, Hrmotine do zaselka Lopci, odnosno do županijske ceste ŽC 5126 na području Grada Senja. Ukupna dužina ove ceste je oko 10 kilometara, te je trasa ceste uglavnom u zasjeku s nekoliko oštrih serpentina, neriješene je odvodnje, male je širine, s nekoliko dionica velikog uzdužnog nagiba. Elementi ceste nisu zadovoljavajući za promet koji je predviđen na njoj. Cilj projekta je potpuna rekonstrukcija “”Ceste Hrmotine””, a kako bi se predmetna cesta privela svrsi, potrebno je izvršiti temeljitu rekonstrukciju u smislu postizanja karakteristika koje bi zadovoljile potrebe transportnih vozila koje se planira koristiti za izgradnju HE Senj 2.

Predmet ovog projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove izgradnje ceste s odvodnjom oborinskih voda, kako bi se pribavila građevinska dozvola.