NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RASKRIŽJA SLAVONSKA AVENIJA – GORDANA LEDERERA – SINIŠE GLAVAŠEVIĆA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
KLIJENT: Grad Zagreb
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022 – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.908.421,26 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 259.473,09 €

Opis Projekta

U sklopu ovog projekta se vrši nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Slavonska avenija – Gordana Lederera – Siniše Glavaševića duljine 1,224 kilometara sa izgradnjom nadvožnjaka, komunalnom infrastrukturom, uključujući i kolnike servisne ceste u južnom dijelu Slavonske.
Slavonska avenija danas predstavlja praktički jedinu vezu središnjeg i zapadnog dijela grada s istočnim industrijskim i trgovačko-poslovnim dijelom grada te nastavnu vezu na mrežu autocesta.

Povećanjem sadržaja uz samu aveniju i u njenoj kontaktnoj zoni, potrebno je i adekvatno prilagoditi prometnu mrežu, a jedan od značajnijih zahvata je rekonstrukcija raskrižja Slavonska avenija – Gordana Lederera – Siniše Glavaševića. Usluge koje se izvršavaju u sklopu ovoga projekta su: usluga stručnog nadzora građenja (nad građevinskim, geotehničkim (geomehaničkim), elektrotehničkim, strojarskim, hortikulturnim radovima, te nadzor privremene regulacije prometa), tijekom izvođenja radova u skladu sa važećim propisima izrada kontrolnih ispitivanja materijala i radova (na gradilištu i u proizvodnim pogonima) u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, s projektnom dokumentacijom i važećim normama, te ostala potrebna kontrolna ispitivanja u skladu s važećim normama uz obradu podataka i izrada izvješća za sva provedena ispitivanja, te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.