PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE SAVE

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: POSLOVNO SAVJETOVANJE
KLIJENT: Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2017 – 2018
IZVOR FINANCIRANJA: Svjetska banka
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 80.000.000,00 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 331.108,00 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 331.108,00 €

Opis Projekta

Svrha Projekta bila je pružiti tehničku podršku Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save i zemljama korisnicama (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora kao izravne korisnice; Hrvatska i Slovenija kao neizravni korisnici) koji se odnose na upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Save. Zadaci u sklopu projekta uključivali su izradu Plana upravljanja rizicima od poplava na Savi (Sava FRMP) i nekoliko tehničkih pozadinskih dokumenata koji sadrže (između ostalog) zajedničke ciljeve upravljanja rizicima od poplava te strukturne i nestrukturalne mjere za njihovo postizanje. Planom se osiguralo uvažavanje načela solidarnosti i pravila „bez štete“, tako da mjere planirane za područje jedne zemlje ne smiju svojom veličinom ili učinkom značajno povećati rizik od poplava na području druge države.