SISAK II – PRIPREMA I IZRADA PROJEKTA, TEHNIČKA PODRŠKA JAVNOJ NABAVI I NADZOR NAD IZVRŠENJEM UGOVORA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: POSLOVNO SAVJETOVANJE
KLIJENT: Sisački vodovod d.o.o.
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2016 – 2018
IZVOR FINANCIRANJA: EBRD-European Bank for Reconstruction and Development
VRIJEDNOST UGOVORA: 250.000,00 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 250.000,00 €

Opis Projekta

Opći cilj ovog projekta bio je pomoći naručitelju u provedbi Projekta prema rasporedu i unutar proračuna. Projekt je uključivao sljedeće: identifikacija i analiza elemenata postojećeg sisačkog vodoopskrbnog sustava, izrada i formiranje matematičko hidrauličkog modela sisačkog vodoopskrbnog sustava, ispitivanje varijantnih rješenja koncepcije i zahtjeva kroz hidraulički model s nazivnim karakteristikama vodoopskrbnog sustava, zaključak koji se odnosi na rad postojećeg vodoopskrbnog sustava, prethodna studija izvodljivosti s prijedlozima kratkoročnih i dugoročnih poboljšanja funkcionalnosti vodoopskrbnog sustava, analiza isplativosti predloženih investicija za poboljšanje funkcionalnosti vodoopskrbnog sustava, tehnička pomoć Naručitelju tijekom pripreme natječajne dokumentacije za kratkoročna poboljšanja.