TEHNIČKA POMOĆ- ANGAŽIRANJE VANJSKIH STRUČNJAKA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: POSLOVNO SAVJETOVANJE
KLIJENT: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022-u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva naručitelja
VRIJEDNOST UGOVORA: 408.547,35 €

Opis Projekta

Svrha ovog projekta tehničke pomoći je jačanje kapaciteta i potpora u izvršavanju funkcija delegiranih Posredničkom tijelu razine 2 u okviru nadležnosti FZOEU kako bi se delegirane funkcije provodile pravovremeno, učinkovito i u skladu s relevantnim regulatornim i zakonodavnim okvirom. Aktivnosti koje se očekuju/predviđaju provoditi tijekom trajanja projekta podijeljene su u sljedeće skupine: horizontalna potpora PT-u 2, pomoć u pripremi poziva za dostavu projektnih prijedloga, potpora u pregledu projektnih prijedloga i dodjeli ugovora, provjera nabava i nepravilnosti, provjera projekata i edukacija i studijski posjeti.