Projektiranje

Naš tim projektanata pruža kompletnu uslugu pripreme studijske i projektne dokumentacije od samog početka investicije, tijekom provođenja upravnog postupka za ishođenje dozvola te u fazi izvođenja radova.

Specijalizirani smo za izradu svih vrsta studijske i projektne dokumentacije za građevine prometne infrastrukture (ceste, željeznice, objekti niskogradnje), vodnokomunalne infrastrukture (sustavi vodoopskrbe i odvodnje komunalnih otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) te industrijske i elektroenergetske građevine.

Naše usluge uključuju:

  • Izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi

  • Izradu studija varijantnih rješenja i idejnih rješenja

  • Izradu idejnog projekta s provođenjem upravnog postupka za ishođenje lokacijske dozvole

  • Izradu glavnog projekta s provođenjem upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole

  • Izradu investicijskih troškovnika i procjenu troškova investicije

  • Izradu plana izvođenja radova

  • Izradu prometnih elaborata

  • Izradu izvedbenih projekata i radioničke dokumentacije

  • Izradu BIM modela građevine (3D)

  • Izrada multidimenzionalne analize (4D i 5D)

Naši
projekti

Projektiranje