Uvjeti korištenja

Datum stupanja na snagu: 23. ožujka 2023.
Posljednji puta ažurirano: 25. travnja 2023.

Uvjeti pružanja usluge

Ovi Uvjeti pružanja usluge reguliraju vaše korištenje web stranice koja se nalazi na https://eptisa-adria.hr/ i svih povezanih usluga koje pruža EPTISA ADRIA d.o.o.

Pristupom https://eptisa-adria.hr/ prihvaćate da ćete se pridržavati ovih Uvjeta pružanja usluge i poštivati sve važeće zakone i propise. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima pružanja usluge, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj web stranici ili korištenje bilo koje druge usluge koju pruža EPTISA ADRIA d.o.o.

Mi, EPTISA ADRIA d.o.o., zadržavamo pravo pregleda i izmjena bilo kojeg od ovih Uvjeta pružanja usluge prema vlastitom nahođenju. Nakon što to učinimo, ažurirat ćemo ovu stranicu. Sve promjene ovih Uvjeta usluge stupaju na snagu odmah od datuma objave.

Ovi Uvjeti pružanja usluge posljednji su put ažurirani 25. travnja 2023.

Ograničenja uporabe

Korištenjem ove web stranice jamčite u svoje ime, ime svojih korisnika i drugih strana koje predstavljate da nećete:

 1. mijenjati, kopirati, pripremati izvedene radove, dekompilirati ili vršiti obrnuti inženjering bilo kojeg materijala i softvera sadržanog na ovoj web stranici;
 2. ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke bilješke iz bilo kojeg materijala i softvera na ovoj web stranici;
 3. prenijeti materijale drugoj osobi ili “zrcaliti” materijale na bilo kojem drugom poslužitelju;
 4. svjesno ili nemarno koristiti ovu web stranicu ili bilo koju s njom povezanu uslugu na način da zlorabi ili ometa naše mreže ili bilo koju drugu uslugu EPTISA ADRIA d.o.o. pruža;
 5. koristiti ovu web stranicu ili s njom povezane usluge za prijenos ili objavljivanje bilo kakvog uznemiravajućeg, nepristojnog, opscenog, lažnog ili nezakonitog materijala;
 6. koristiti ovu web stranicu ili s njom povezane usluge kršeći sve primjenjive zakone ili propise;
 7. koristiti ovu web stranicu u kombinaciji sa slanjem neovlaštenog oglašavanja ili neželjene pošte;
 8. sakupljati korisničke podatke bez pristanka korisnika; ili
 9. koristiti ovu web stranicu ili s njom povezane usluge na način koji može narušiti privatnost, prava intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih strana.
Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo u materijalima sadržanim na ovoj web stranici u vlasništvu je ili pod licencom EPTISA ADRIA d.o.o. i zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. Našim korisnicima dajemo dopuštenje za preuzimanje jedne kopije materijala za osobnu, nekomercijalnu privremenu upotrebu.

Ovo predstavlja dodjelu licence, a ne prijenos vlasništva. Ova licenca će automatski prestati ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja ili Uvjete pružanja usluge, a može je prekinuti EPTISA ADRIA d.o.o. u bilo koje vrijeme.

Odgovornost

Naše web mjesto i materijali na našem web-mjestu daju se na temelju “kakvi jesu”. U mjeri dopuštenoj zakonom, EPTISA ADRIA d.o.o. ne daje nikakva jamstva, izričita ili prešutna, te se ovime odriče i negira sva druga jamstva uključujući, bez ograničenja, prešutna jamstva ili uvjete utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja intelektualnog vlasništva ili drugog kršenja prava.

Ni u kojem slučaju EPTISA ADRIA d.o.o. ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakav posljedični gubitak koji ste pretrpjeli ili je nastao prema vama od treće strane koji proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice ili materijala na ovoj web stranici, čak i ako EPTISA ADRIA d.o.o. ili je ovlašteni predstavnik usmeno ili pismeno obaviješten o mogućnosti takve štete.

U kontekstu ovog ugovora, “posljedični gubitak” uključuje bilo koji posljedični gubitak, neizravni gubitak, stvarni ili očekivani gubitak dobiti, gubitak koristi, gubitak prihoda, gubitak posla, gubitak dobre volje, gubitak prilike, gubitak ušteđevine, gubitak ugleda, gubitak upotrebe i/ili gubitak ili oštećenje podataka, bilo prema statutu, ugovoru, kapitalu, deliktu (uključujući nemar), obeštećenju ili na neki drugi način.

Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja implicitnih jamstava ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda ne odnose na vas.

Točnost podataka

Materijali koji se pojavljuju na našoj web stranici nisu sveobuhvatni i služe samo za općenite informacije. EPTISA ADRIA d.o.o. ne jamči niti daje bilo kakve izjave o točnosti, vjerojatnim rezultatima ili pouzdanosti upotrebe materijala na ovoj web stranici ili na drugi način koji se odnosi na takve materijale ili na bilo koje resurse povezane s ovom web stranicom.

Poveznice

Tvrtka EPTISA ADRIA d.o.o. nije pregledala sve stranice povezane s njenom web stranicom i nije odgovorna za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Korištenje bilo koje poveznice ne podrazumijeva podršku, odobrenje ili kontrolu od strane EPTISA ADRIA d.o.o. Korištenje bilo koje takve povezane stranice je na vašu vlastitu odgovornost i toplo vam savjetujemo da napravite vlastitu istragu u pogledu prikladnosti tih stranica.

Pravo na raskid

Možemo suspendirati ili ukinuti vaše pravo korištenja naše web stranice i raskinuti ove Uvjete pružanja usluge odmah nakon pismene obavijesti za bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta pružanja usluge.

Prekid

Svaki uvjet ovih Uvjeta pružanja usluge koji je u cijelosti ili djelomično ništavan ili neprovediv poništava se u mjeri u kojoj je ništavan ili neprovediv. To ne utječe na valjanost ostatka ovih Uvjeta pružanja usluge.

Mjerodavni zakon

Ovi Uvjeti pružanja usluge uređeni su i tumače se u skladu s hrvatskim zakonima. Neopozivo se podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.

Politika prihvatljivog korištenja

Ova politika prihvatljivog korištenja pokriva usluge i tehnologije (zajedničkim nazivom “Projekti”) koje pruža EPTISA ADRIA d.o.o. prema bilo kojem ugovoru koji je u tijeku. Osmišljen je da zaštiti nas, naše klijente i opću internetsku zajednicu od neetičnih, neodgovornih i nezakonitih aktivnosti.

EPTISA ADRIA d.o.o. klijenti za koje se utvrdi da sudjeluju u aktivnostima zabranjenim ovom politikom prihvatljivog korištenja mogu biti odgovorni za obustavu usluge i ukidanje računa. U ekstremnim slučajevima, možemo biti zakonski obvezni prijaviti takve klijente nadležnim tijelima.

Ova je politika posljednji put revidirana 25. travnja 2023.

Kršenje autorskih prava i neovlašteni pristup

Naši se projekti ne smiju koristiti za prijenos, distribuciju ili pohranu bilo kakvog materijala koji krši bilo koji primjenjivi zakon. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na:

 1. bilo koji materijal zaštićen autorskim pravom, zaštitnim znakom, poslovnom tajnom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva koji se koristi bez odgovarajućeg odobrenja, i
 2. bilo koji materijal koji je opscen, klevetnički, predstavlja nezakonitu prijetnju ili krši zakone o kontroli izvoza.
Neovlašteno korištenje EPTISA ADRIA d.o.o. vlasništva

Zabranjujemo lažno predstavljanje EPTISA ADRIA d.o.o., predstavljanje značajnog poslovnog odnosa s EPTISA ADRIA d.o.o. , ili vlasništvo bilo kojeg EPTISA ADRIA d.o.o. branda (uključujući naše Projekte i robnu marku) u svrhu prijevarnog stjecanja usluge, običaja, pokroviteljstva ili povjerenja korisnika.

O uvjetima

Ovi Uvjeti navode neisključivi popis aktivnosti i namjera koje smatramo neprihvatljivima i nekompatibilnima s našim brendom.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem revidirane verzije na našoj web stranici.